• تاثیر رنگ در معماری داخلی و بررسی حالت آنها بروی انسان

      تاثیر رنگ در معماری داخلی و بررسی حالت آنها بروی انسان   تاثیر رنگ در معماری داخلی و بررسی حالت آنها بروی انسان :تاثیر رنگ در طراحی داخلی فضاهای مسکونی و همینطور تاثیر آن بروی حالت و احساس انسان از جمله موضوعاتی است که کمتر به آن پرداخته می شود و به همین خاطر این […]
  • تاثیرات رنگ در دکوراسیون داخلی خانه

      تاثیرات رنگ در دکوراسیون داخلی خانه   تاثیرات  رنگ در دکوراسیون داخلی خانه :رنگ در زندگی واقعی ما وجود خارجی ندارد. این تنها اثر امواج الکترومغناطیسی اثبات شده به دست مغز و چشمان ماست که باعث تعریف ساختار رنگ و نام گذاری آن‌ها شده است. با این حال  رنگ‌ها در زندگی ما نقش پر […]