• کوبیسم چیست و نقاشی کوبیسم از کجا آماده

    کوبیسم چیست و نقاشی کوبیسم از کجا آماده   کوبیسم چیست و نقاشی کوبیسم از کجا آماده: کوبیسم یکی از سبک‌های مطرح نقاشی در صدسال اخیر است. در این سبک موضوعات نقاشی در قالب اشکال هندسی شکسته و نامشخص ترسیم می‌شوند و اغلب عمق چندانی ندارند.   سبک نقاشی کوبیسم از زمان پیدایش خود در […]